Mh
Buster

Plats: Sävsjö BK
Datum: 2007-08-12
Beskrivare: Mikael Gustafsson

1.a Kontakt
Hälsning
1.Avvisar hälsning-      morrning och/eller  bitförsök. 2.Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan. 3.Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan. 4.Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad 5.Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och skälla.
1.b Kontakt
Samarbete
1.Följer ej med trots upprepade försök att locka. 2.Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll. 3.Följer med hela sträckan, neutral. 4.Följer med villigt. Engagerar sig. 5.Följer med villigt. Visar intensivt intresse med testledaren, hoppar, gnäller.
1.c Kontakt
Hantering
1.Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. 2.Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren. 3.Accepterar. Är neutral. 4.Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. 5.Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2.a Lek 1
Leklust
1.Leker ej. 2.Leker ej, men visar intresse. 3.Leker-startar långsamt men är aktiv. 4.Leker aktivt, startar snabbt. 5.Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2.b Lek 1
Gripande
1.Griper ej. 2.Griper ej, nosar på föremålet. 3.Griper försiktigt eller nyper i föremålet. 4.Griper direkt med hela munnen. 5.Griper direkt, hugger föremålet.
2.c Lek 1
Dragkamp
1.Biter ej 2.Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. 3.Biter-drar emot, släpper, tar om. 4.Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. 5.Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3.a Förföljande 1.Startar ej 2.Startar men avbryter. 3.Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. 4.Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet. 5.Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
1.Startar ej

 

2.Startar men avbryter. 3.Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. 4.Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet. 5.Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3.b Gripande 1.Nonchalerar bytet/springer ej fram. 2.Griper ej. Nosar på föremålet. 3.Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. 4.Griper direkt, släpper. 5.Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sekunder.
1.Nonchalerar bytet/springer ej fram. 2.Griper ej. Nosar på föremålet. 3.Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. 4.Griper direkt, släpper. 5.Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sekunder.
4. Aktivitet 1.Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. 2.Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger. 3.Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. 4.Är uppmärksam men ngt. orolig. Vandrar runt och nosar. 5.Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5.a Avst. lek
Intresse
1.Engageras ej av figuranten. Ointresserad. 2.Kontroll. Avbrott kan förekomma. 3.Intresserad. Följer figuranten utan avbrott. 4.Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. 5.Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5.b Avst. lek
Hot/agg
1.Inga skall eller morrningar. 2.Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1:a del. 3.Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1:a och 2:a del. 4.Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom 1:a del. 5.Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1:a och 2:a del.
5.c Avst. lek
Nyfikenhet
1.Går ej fram till figuranten. Ointresserad. 2.Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. 3.Går fram när figuranten ger sig tillkänna. 4.Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. 5.Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5.d Avst. lek
Leklust
1.Visar inget intresse. 2.Leker ej men visar intresse. 3.Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. 4.Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. 5.Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5.e Avst. lek
Samarbete
1.Visar inget intresse. 2.Blir aktiv men avbryter. 3.Är aktiv med figuranten när denna är aktiv. 4.Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv figurant. 5.Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6.a Överraskning
Rädsla
1.Stannar, kort stopp. 2.Hukar sig och stannar. 3.Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. 4.Flyr högst 5 meter. 5.Flyr mer än 5 meter.
6.b Överraskning
Hot/agg
1.Visar inga hotbeteenden. 2.Visar enstaka hotbeteenden. 3.Visar flera hotbeteenden under längre tid. 4.Visar flera hotbeteenden och någon attack. 5.Visar flera hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6.c Överraskning
Nyfikenhet
1.Går fram när föraren lägger ner overallen/går inte fram. 2.Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen-lockar på hunden. 3.Går fram till overallen när föraren står bredvid. 4.Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. 5.Går fram till overallen utan hjälp.
6.d Överraskning
Kvarstående rädsla
1.Ingen tempoförändring eller undanmanöver. 2.Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. 3.Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. 4.Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. 5.Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6.e Överraskning
Kvarstående intresse
1.Inget intresse för overallen. 2.Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. 3.Stannar upp. Luktar/tittar upp på overallen vid minst 2 tillfällen. 4.Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efterhand. 5.Biter i/leker med overallen vid 2 eller fler passager.
7.a Ljudkänslighet
Rädsla
1.Stannar, kort stopp. 2.Hukar sig och stannar. 3.Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. 4.Flyr högst 5 meter. 5.Flyr mer än 5 meter.
7.b Ljudkänslighet
Nyfikenhet
1.Går inte fram. 2.Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden. 3.Går fram till skramlet när föraren står bredvid. 4.Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. 5.Går fram till skramlet utan hjälp.
7.c Ljudkänslighet
Kvarstående rädsla
1.Ingen tempoförändring eller undanmanöver. 2.Liten båge eller tempoväxling eller tittar bort vid någon av passagerna. 3.Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. 4.Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. 5.Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7.d Ljudkänslighet
Kvarstående intresse
1.Inget intresse för ljudkällan. 2.Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. 3.Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst 2 tillfällen. 4.Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. 5.Biter i/leker med skramlet vid 2 eller fler passager.
8.a Spöken
Hot/agg
1.Visar inga hotbeteenden. 2.Visar enstaka hotbeteenden. 3.Visar flera hotbeteenden under längre tid. 4.Visar flera hotbeteenden och någon attack. 5.Visar hotbeteenden och flera attacker.
8.b Spöken
Kontroll
1.Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. 2.Tittar till mot spökena då och då. 3.Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. 4.Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. 5.Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8.c Spöken
Rädsla
1.Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. 2.Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. 3.Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. 4.Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. 5.Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8.d Spöken
Nyfikenhet
1.Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad. 2.Går fram när föraren talar med figuranten/lockar på hunden. 3.Går fram till spöket när föraren står bredvid. 4.Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. 5.Går fram till spöket utan hjälp.
8.e Spöken
Kontakt
1.Avvisar eller undviker kontaktförsök. 2.Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan. 3.Besvarar kontakt när figurant bjuder. 4.Tar kontakt själv. Balanserad. 5.Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9.a Lek 2
Leklust
1.Leker ej. 2.Leker ej, men visar intresse. 3.Leker-startar långsamt men blir aktiv. 4.Leker aktivt, startar snabbt. 5.Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9.b Lek 2
Gripande
1.Griper ej. 2.Griper ej direkt, nosar först på föremålet. 3.Griper försiktigt eller nyper i föremålet. 4.Griper direkt med hela munnen. 5.Griper direkt, hugger föremålet.
10. Skott 1.Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. 2.Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. 3.Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet. 4.Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. 5.Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.

Tillbaka